نوتچ Mediworld، دهلی

H-8 Green Park Extension، دالی-NCR، هند 110016
  • NutechMediworld امکانات درمان را برای بیماران 1500 فراهم کرده است.
  • بیمارستان متشکل از یک تیم بسیار آموزش دیده از درمانگران حرفه ای، فیزیوتراپیست ها و کارکنان پرستاری است.
  • این کلینیک مبتنی بر دهلیز بیماران کشورهای 50 plus را دریافت می کند.
  • NutechMediworld شامل تخت بیماران 20 با اتاق های بزرگ و امکانات پیشرفته است.
  • این یکی از بهترین ارائه دهندگان سلول های بنیادی در هند است.
  • درمان سلول های بنیادی
فیلم های بیمارستان و مشتریان

مرور کلی بیمارستان

دکتر ژیتا شروف

Medmonks پزشکان را برای صلاحیت پزشکی ، ثبت نام بالینی و سالها تجربه تأیید می کند ، تا فقط متخصصان برتر را در اختیار شما قرار دهد.

15 سال
درمان سلول های بنیادی
رویه های برتر: تزریق سلول های بنیادی بیشتر..