تبریک و جشن 25,000 موفق IVF چرخه مرکز NOVA IVI باروری

تبریک-و جشن-25000-موفق-ivf-cycles-of-nova-ivi-fertility-center

04.04.2019
250
0

امروز، در Medmonks'headquarter، دهلی نو، ما جشن بخش مهمی از مرکز NOVA IVI با تیم خود. مرکز پزشکی باروری تا کنون بیش از 25,000 مردم را به دلیل به ارمغان آوردن شادی از پدر و مادر جشن می دهند.

مرکز IVF در سرتاسر کشور پخش می شود و درمان ART (تکنولوژی باروری کمک) را به بیماران بین المللی و داخلی منتقل می کند.

کلینیک باروری NOVA IVI مرکز باروری 1 در هند محسوب می شود و میزان موفقیت آنها، بررسی ها و رتبه بندی ها ثابت می کند که آنها در واقع بهترین مرکز IVF در کشور هستند.

نظرات

ارسال نظر