Medmonks اول اعتصاب: شرکت Seces Rs 1.25 Funding در The Vault.

medmonks-first-strike-the-company-secures-rs-125-funding-in-the-vault

04.05.2019
250
0

بار اقتصادی

Medmonks اول اعتصاب: شرکت Seces Rs 1.25 Funding در The Vault.

Medmonks در "Economic Times" برای تعهد سرمایه گذاری پیشنهادی برجسته شد of Rh 1.25 crore در نمایش The Vault توسط آقای Mohit Goel، مدیر عامل شرکت Omaxe و آقای Sudeep Bandhopadhyay، Inditrade Capital رئیس شرکت برای طرح کسب و کار خود را برای اتصال بیماران بین المللی با درمان درمانی مناسب در هند است.

این نیز بالاترین بودجه تامین شده توسط هر راه اندازی در نمایشگاه خرک. راه رفتن و بسیار بیشتر برای رسیدن به!

ادامه مطلب:

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/money/medmonks-boxershots-secure-funding-of-rs-1-25-crore-in-the-vault/articleshow/54811650.cms

نظرات

ارسال نظر