Medmonks توسط تلویزیون ملی پوشش داده می شود

تلویزیون مدونک-می شود-تحت پوشش ملی است

12.16.2017
250
0

دریافت حکومت هند به رسمیت شناخته شده است یک رویا به حقیقت می پیوندد. ما سپاسگزار هستیم و از حمایت هایی که به ما، جوانان تازه تاسیس، توسط شبکه های تلویزیونی مانند دوردارشان که شرکت ما را در نمایش خود برجسته کرد 'Sab Ke Liye'، که در آن امبی Deepak Vohra که هم مربی ما است، ما را در مورد اهداف، آرزو و چشم انداز ما مصاحبه می کند Medmonks این ویدیو به تماشاگر کمک می کند بیشتر در مورد آنچه که ما را از گله شرکت های گردشگری پزشکی در هند متفاوت می کند یاد بگیرد.

https://www.youtube.com/watch?v=DXewSCad4os

نظرات

ارسال نظر