دومین اعتصاب ما

12.01.2016
250
0

فقط چند ماه به سفر ما خوش شانس بودیم و برای اولین بار از یک نمایش سرمایه گذاری "The Vault" دعوت شدیم که در آن، ایده کسب و کار ما را به یک هیئت سرمایه گذاران، که به شدت متقاعد نشدند با همکاری ما چشم انداز کمک به بیماران دریافت درمان مقرون به صرفه در هند. با سرمایه گذاری هایی که ما توانستیم کسب و کار و چشم انداز خود را گسترش دهیم، امروز ما شبکه ای از پزشکان و بیمارستان ها در کشورهای مختلف 14 در سراسر جهان داریم.

نظرات

ارسال نظر