دکتر روحان سینها

MBBS MS M.ch. - جراحی مغز و اعصاب ,
18 سال تجربه

درخواست ملاقات با دکتر روحان سینا

بسته به در دسترس بودن پزشک ممکن است شکاف زمان شما تغییر کند

+ 91

MBBS MS M.ch. - جراحی مغز و اعصاب

 • دکتر روحان سینها با ارائه خدمات خود به مؤسسات برجسته، تجربۀ تقریبا 2 دهه دارد.
 • حکمت دکتر روحان سینها از طریق نشریات متعددی که در بسیاری از نشریات هم در کشور و هم در سرتاسر جهان وجود دارد، خود را نشان داده است.

MBBS MS M.ch. - جراحی مغز و اعصاب

تحصیلات-

 • MBBS: موسسه علوم پزشکی-بانارس هندو-واراناسی-هند.
 • MS: جراحی عمومی - دانشگاه هندوانه باناری
 • MCh: جراحی مغز و اعصاب - PGIMER- Chandigarh
 • کمک هزینه تحصیلی: جراحی مغز و اعصاب - ژاپن
جراحی ها
 • تحریک مغزی عمیق
 • لامینکتومی
 • جراحی ستون فقرات
 • جراحی تومور مغزی
منافع
 • درمان ضایعات وریدی آئورت (AVM)
 • الکتروترمیک Intradiscal Therapy (IDET)
 • درمان دیسک گردن رحم
 • درمان آسیب نخاعی
 • درمان هماتومای ستون فقرات
 • Costotransversectomy
 • جراحی اسکولیوزیس
 • درمان Kyphosis
 • حذف تومور ستون فقرات
 • درمان بیماری دیسک کمر
 • نولوتومی
 • آرتروسکوپی ستون فقرات
 • درمان اسکولیوز
 • هسته پلاستیسیته
 • درمان برای آبسه نخاعی
 • درمان سندرم نخاعی تیتیرید
 • درمان اسپوندیلوز کمری
 • درمان اسپوندیلوز سرویکس
 • درمان صحیح ستون فقرات
 • پرفکتومي
 • کیفپلاستی
 • فرامینیتومی
 • تعویض دیسک مصنوعی
 • تثبیت ستون فقرات
 • Vertebroplasty
 • درمان هورمونی دیسک نخاعی
 • چاقو گاما
 • Cyberknife
 • انعطاف پذیری غیرورسمی
 • فشرده سازی کمری
 • درمان شکستگی جمجمه
 • درمان آروماتیک نوروما
 • درمان Craniosynostosis
 • تعمیرات آنوریسم مغزی
 • درمان Hydrocephalus
 • سرگیوتومی انکساری
 • درمان هماتوم اپیدورال
 • درمان خونریزی سوباراکونوئید
 • درمان هماتوم Subdural
 • كرنيوتومي
 • همجوشی ستون فقرات
 • جراحی تحریک مغزی عمیق (DBS)
 • جراحی ستون فقرات
 • لامینکتومی
عضویت
جوایز