سفر ما آغاز می شود

08.01.2016
250
0

ذهن های بزرگ فکر می کنند به طور یکسان. ما این را می دانیم زیرا این همان راه سفر ما است. در 2016، ما در اجلاس i5 سازمان یافته در IIM Indore شرکت کردیم، که رقابت شرکت های بین المللی بود، جایی که چندین سرمایه گذار شرکت کردند و ایده های خود را برای به دست آوردن سرمایه گذاران فرشته برای تأمین مالی شرکت خود، شرکت کردند. و حدس بزنید چه کسی بیشترین مبلغ را دریافت کرد

البته Medmonks!

Medmonks

برای مراقبت از بیماران تاسیس شده است

https://www.iimidr.ac.in/news-events/i5-summit-concludes-at-iim-indore-2/

نظرات

ارسال نظر